Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Algemeen
Wij zijn niet de verkopende partij van de diensten en/of producten die te vinden zijn op deze website. Voor vragen die te maken hebben met de producten en/of diensten die te vinden zijn op deze website of eventuele bestellingen van deze producten/diensten kunt u contact opnemen met de betreffende verkopende website.

Copyright en intellectueel eigendom
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle logo’s trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Toffe Thuis Kinderfeestjes of de andere houders van het eigendomsrecht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het gebruik van de informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Geen garantie op juistheid
Toffe Thuis Kinderfeestjes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Aan de tips of informatie op Toffe Thuis Kinderfeestjes kunnen geen rechten worden ontleend. Toffe Thuis Kinderfeestjes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Toffe Thuis Kinderfeestjes ontwikkelde content of producten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van die informatie alsmede voor het gebruik van die informatie.
Ondanks dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen kan het voorkomen dat prijzen, productinformatie of afbeeldingen niet overeen komen met de aanbieder van het product en of dienst. Fouten die daarbij ontstaan vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met één van de bedrijven waarnaar wordt verwezen of met Toffe Thuis Kinderfeestjes te mogen claimen of te veronderstellen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.
Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Gelinkte internetwebsites
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Toffe Thuis Kinderfeestjes, welke geen eigendom zijn van Toffe Thuis Kinderfeestjes, maar de links zijn bedoeld ter informatie en voor het gemak van de bezoeker. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Toffe Thuis Kinderfeestjes. Hoewel Toffe Thuis Kinderfeestjes selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, wordt de informatie op die websites niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Toffe Thuis Kinderfeestjes kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Toffe Thuis Kinderfeestjes worden onderhouden wordt afgewezen. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Toffe Thuis Kinderfeestjes op deze pagina.

Scroll naar boven